Kapliczka rok 1968
Rok 1958 (kwiecień)


Kapliczka rok 1968
Rok (cirka) 1968


Kapliczka rok 1969
Rok (cirka) 1969


Kapliczka rok 2017
Rok 2017


Kapliczka rok 2019 (20 X 2019)
Rok 2019 (20 X 2019)


Kapliczka rok 2021
Rok 2021 (15 VIII 2021)
Film z poświęcenia kapliczki (26 X 2019)


„PRZECHODNIU!
WSPOMNIJ O WALKACH
KURIERÓW I PARTYZANTÓW
NOWOSĄDECKICH
W LATACH 1939-1945”
Kapliczka na Przehybie

Informujemy o częściowym zakończeniu drugiego etapu prac renowacyjnych
kapliczki poświęconej Kurierom i Partyzantom Sądeckim pod
lądowiskiem dla helikopterów GOPR na Przehybie (Szczawnica).
W dniu 24 października 2020 roku zamontowano tablicę informacyjną dotycząca kapliczki.
W dniu 14 października 2021 roku zamontowano drewniany pojemnik na odpady (przy drzewach obok kapliczki).

Zaplanowane na rok 2022, dokończenie drugiego etapu składa się:

- umieszczenie drewnianej ławeczki obok kapliczki
oraz dodatkowo, ogólne prace konserwacyjne.


W środę 26 października 2022 roku przypada III rocznica
poświęcenia tego szczególnego miejsca.Dnia 26 października 2019 roku o godzinie 15.00 odbyło się poświęcenie celebrowane
przez ks. Marcina Kostkę FSSP z Krakowa.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim tym, którzy przybyli na miejsce.


Do oryginalnego, kamiennego postumentu została zainstalowana
nowa rzeźba autorstwa Dariusza Izworskiego.
Przedstawia ona od strony przedniej Pana Jezusa Frasobliwego,
natomiast z tyłu postać św. Wawrzyńca - patrona GOPR i przewodników górskich.

Prosimy o uszanowanie poświęconego miejsca i westchnienie modlitewne.

Osoby które posiadają jakiekolwiek informacje lub zdjęcia na temat kapliczki na Przehybie,
proszone są o kontakt w celu pomocy w stworzeniu opisu / fotogalerii tego miejsca.
Kontakt:

tel: 531 111 112

e-mail: p.kolodziej@pobudka.org