Kapliczka rok 1968
Rok 1958 (kwiecień)


Kapliczka i krzyż rok 1958
Rok 1958 (kapliczka i krzyż partyzancki)


Kapliczka rok 1968
Rok 1968 (circa)


Kapliczka rok 2017
Rok 2017


Kapliczka rok 2019 (20 X 2019)
Rok 2019 (20 X 2019)
Film z poświęcenia kapliczki (26 X 2019)


„PRZECHODNIU!
WSPOMNIJ O WALKACH
KURIERÓW I PARTYZANTÓW
NOWOSĄDECKICH
W LATACH 1939-1945”
Do oryginalnego kamiennego postumentu została zainstalowana
nowa rzeźba autorstwa Dariusza Izworskiego.
Przedstawia ona od strony przedniej Pana Jezusa Frasobliwego
natomiast z tyłu postać św. Wawrzyńca - patrona GOPR i przewodników górskich.


Kapliczka na Przehybie odnowiana w latach 2018 - 2019,
dzięki społecznemu zaangażowaniu osób prywatnych:
Dariusza Izworskiego (Nowy Sącz), Agaty Joniec (Limanowa),
Pawła Kołodzieja (Nowy Sącz) i Stefana Kołodzieja (Nowy Sącz),
działających w oparciu o formalne uzgodnienia z UMiG Szczawnica.

Na podstawie pisemnej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorza Niezgody z dnia 14 lutego 2020 roku,
kapliczka zlokalizowana na Przehybie (działka nr. 4 w Szlachtowej)
objęta jest stałą opieką Pawła Kołodzieja z Nowego Sącza.
Informujemy o częściowym zakończeniu drugiego etapu prac renowacyjnych
kapliczki poświęconej Kurierom i Partyzantom Sądeckim pod
lądowiskiem dla helikopterów GOPR na Przehybie (Szczawnica).

Zaplanowane na rok 2024, dokończenie drugiego etapu składa się:

- konserwacja kapliczki
- umieszczenie drewnianej ławeczki obok kapliczki
- konserwacja miejsca na odpady obok kapliczki


W sobotę 26 października 2024 roku przypada V rocznica
oddnowienia i poświęcenia tego szczególnego miejsca.


Dnia 26 października 2019 roku o godzinie 15.00 odbyło się poświęcenie celebrowane
przez ks. Marcina Kostkę FSSP z Krakowa.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim tym, którzy przybyli na miejsce.

Prosimy o uszanowanie poświęconego miejsca i westchnienie modlitewne.


Osoby które posiadają jakiekolwiek informacje lub zdjęcia na temat kapliczki na Przehybie,
proszone są o kontakt, w celu pomocy w stworzeniu opisu / fotogalerii tego miejsca.
Kontakt do opiekunów:

Agata Joniec i Paweł Kołodziej
Telefon: 531 111 112

Kapliczka na Przehybie ✞ „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”


Anno Domini 1955 - 2024